Impulsowe zagęszczanie gruntu

Zagęszczanie gruntu w technologii zagęszczania impulsywnego RIC wykonywane jest za pomocą hydraulicznego młota zamontowanego na koparce. Młot o masie od 5 do 12 ton, zrzucany jest swobodnie z wysokości około 1,2m na okrągłą stopę średnicy 1,5m. Powtarzane z częstotliwością od 40. do 60. na minutę uderzenia pogrążają stalową stopę, tworząc krater. System sterowania umieszczony w kabinie operatora pozwala na bieżące badanie zagęszczenia gruntu i ciągłej kontroli procesu zagęszczania, rejestrując parametry takie jak: głębokość krateru, wpęd stopy po każdym uderzeniu, liczba uderzeń. Może on być również wykorzystany do zmiany wysokości, z której zrzucany jest młot. Zagęszczenie gruntu w technologii RIC zwykle poprzedza się wykonaniem poletka próbnego, na którym wykonywane jest zagęszczenie dla różnych rozstawów i przy różnej ilości uderzeń. Następnie punktowo przeprowadza się badanie zagęszczenia gruntu i określa optymalny rozstaw siatki i ilość uderzeń na jeden punkt. Najczęściej przyjmuje się – w zależności od gruntów – od 10. do 40.

Zastosowanie

Technologia impulsywnego zagęszczania gruntów bardzo dobrze sprawdza się we wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych, szczególnie do zagęszczenia żwirów i piasków. Może być również użyta na obszarach rekultywowanych, gdzie występują grunty antropogeniczne i nasypy niebudowlane.
Najczęściej technologia RIC wykorzystywana jest w budownictwie kubaturowym: pod płytami fundamentowymi/posadzkami hal przemysłowych i handlowych oraz pod ciężkimi powierzchniami magazynowymi, zbiornikami; w budownictwie infrastrukturalnym: przy budowie wszelkiego rodzaju dróg i autostrad, pod nasypami drogowymi i kolejowymi oraz często jako wzmocnienie podbudowy parkingów i płyt lotniskowych. Dużą zaletą zagęszczenia gruntu metodą RIC jest jej mobilność oraz stosunkowo niewielkie wymiary jednostki sprzętowej, które pozwalają na prowadzenie prac w miejscach trudnodostępnych (np. wewnątrz istniejącej konstrukcji hali magazynowej).