Mikropale iniekcyjne

Mikropale iniekcyjne – należą do grupy pali małośrednicowych (poniżej 300 mm) i odznaczają się zwiększoną nośnością jednostkową pobocznicy w stosunku do pali wykonanych metodami klasycznymi, wynikającą z zastosowania iniekcji o stosunkowo dużych ciśnieniach przy ich formowaniu. Elementem nośnym mikropala jest zazwyczaj element stalowy w postaci wiązki prętów, żerdzi, rury lub kształtownika. Pale te mogą być wykonane we wszystkich typach gruntów oraz w skałach. Otwory mikropali mogą przechodzić przez mury, beton, kamienie, a nawet blachy stalowe. W takich przypadkach wymaga się zastosowania specjalnych technik przewiercania, dobieranych tak aby umożliwić realizację zadania.

Typowa długość mikropali wynosi 8÷10 m, ale możliwe jest także wykonanie pali o długości 30 metrów. Ze względu na ich małą średnicę (przekrój poprzeczy), przenoszenie obciążeń na podłoże gruntowe zależy głównie od nośności ich pobocznicy, gdyż podstawa mikropala tylko w niewielkim stopniu je przenosi. Dlatego też mikropale traktowane są, jako mikropale zawieszone.