Pale wiercone

Powstała w Stanach Zjednoczonych i obecnie jest powszechnie stosowana w wielu krajach. W Polsce stosuje się ją od 1994r. Pale CFA (ang. Continuous Flight Auger) znane są w Polsce pod nazwą pale FSC (Formowane Świdrem Ciągłym ). Są to pale wiercone ruchem obrotowym, wykonywane przy pomocy świdra spiralnego (rys.1) oraz betonowane od dołu przez rurę rdzeniową w świdrze. W typowych palach CFA stosunek średnicy rury rdzeniowej do zewnętrznej średnicy ślimaka wynosi ok. 0,3-0,35. Najczęściej wykonuje się pale o średnicy 0,4-1,0m.